Izrael a Jordánsko

Vyhledávání zájezdu
Rozšířené hledání
Izrael a Jordánsko - Jordánsko - Ammán

Izrael a Jordánsko

Jordánsko » Ammán

, Program starstarstar

LM


Izrael a Jordánsko

Počet termínů:

35 termínů / 7 Last minute / 0 First minute

Strava:

Polopenze

Doprava:

letecky Katovice, Varšava

Počasí:Popis hotelu

Hotely **/*** podle hodnocení organizátora (dle programu) - (celkem 7 nocí: 5 nocí - v Izraeli, 2 noci - v Jordánsku)

Pokoje: dvoulůžkové pokoje (s možností přistýlky), všechny klimatizované, s koupelnou a většinou se satelitním TV.

Vybavení: v hotelu je k dispozici restaurace a bar.

Strava: snídaně a večeře (jak je popsáno v programu).

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Program

Jeruzalém - svaté město • Ammán a hora Nebo • Petra - poklad UNESCO • Džaraš a ulice 600 sloupů • Via Dolorosa - Křížová cesta • Zeď nářků • Betlém - Jeskyně narození • Nazaret - bazilika Zvěstování Panny Marie • Kafarnaum - Hora Blahoslavenství • Caesarea Přímořská • Tel Aviv • Masada - pevnost Heroda Velikého • Mrtvé moře - pro krásu! • pro zájemce pobyt v Tel Avivu v určitých termínech

Den 1

Sraz u stanoviště CK 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na R.pl /rozklady. Po příletu do Tel Avivu celní a pasové odbavení. Transfer do hotelu v Betlémě. Večeře a přenocování v hotelu. (Trasa cca 70 km)

Den 2

Po snídani odjezd k Mrtvému moři, kde navštívíme Kumrán - starobylou vesnici esejců, tvůrců slavných svitků s biblickými texty od Mrtvého moře. Poté navštívíme Masadu - pevnost Heroda Velikého a zároveň místa bojů zélótů - židovské komunity, která nejdéle odolávala Římanům (výjezd na Masadu lanovkou za příplatek cca 15 USD/os.). Nákupy kosmetiky s minerály z Mrtvého moře. Poté přejezd a koupání v Mrtvém moři - cca 430 m pod hladinou světového oceánu. Pro zájemce (pokud bude čas) výlet do nejstaršího města na světě - do Jericha (za příplatek cca 15 USD). Přejezd k izraelsko-jordánské hranici, odbavení na hranici a transfer do Ammánu (cca 1 hod.). Večeře a přenocování. (Trasa cca 220 km)

Den 3

Po snídani odjezd z Ammánu. Výjezd na horu Nebo, odkud se rozprostírá nádherný výhled na Jordánské údolí a na Svatou zemi - tak jak jí viděl Mojžíš. Podle legendy je hora Nebo místem, kde se Mojžíš poprvé a naposledy díval na zaslíbenou zemi. Návštěva dílny mozaik, která je určitým druhem umělecké jordánské galerie s originálními beduínskými šperky a kopií mozaiky z Madaby; prezentace tvorby mozaiky. Poté přejezd do Petry (seznam UNESCO). Prohlídka města starobylých hrobek Nabatejců, které se nachází v nepřístupném horském údolí. Celé město je vytesáno ve skále - uvidíme obrovské hrobky, chrámy, „paláce“ a „pokladnice“. Petru opustili poslední obyvatelé pravděpodobně po ničivém zemětřesení v 6. století. Znovu ji objevil v roce 1812 švýcarský badatel a cestovatel Johann Ludwig Burckhardt. V roce 1929 začaly archeologické výzkumy a teprve až v roce 1958 bylo město Petra otevřeno pro turisty. Návrat do Ammánu. Večeře a přenocování v hotelu. (Trasa cca 450 km)Den 4

Po snídani vystěhování z hotelu a výjezd na kopec tyčící se nad Ammánem. Na kopci, kde se nachází pozůstatky dávné mocné citadely, navštívíme mimo jiné Archeologické muzeum. Z vrcholu kopce budeme moci obdivovat panorama Ammánu, včetně římského divadla a odeonu, čili antické koncertní síně. Poté pojedeme do města Džaraš, kde uvidíme: ovalné fórum, chrám bohyně Artemidy, raně křesťanské kostely s podlahovými mozaikami, hipodrom a především unikátní ulici 600 sloupů. Následně přejezd k jordánsko-izraelské hranici, po odbavení na hranici přejezd do města Tiberias v Izraeli. Ubytování, večeře a přenocování v hotelu v okolí Galilejského jezera. (Trasa cca 150 km)

Den 5

Po snídani možnost fakultativního výletu ke Golanským výšinám (za příplatek cca 35 USD). Během oběda bude možnost ochutnat rybu sv. Petra, která se v této oblasti vyskytuje endemicky (za příplatek cca 20 USD). Následně přejezd do míst spojených s významnými křesťanskými událostmi: Malý Tabgha - kostel Primátu svatého Petra, kde Ježíš Kristus určil apoštola Petra jako svého nástupce na zemi; Kafarnaum - místo mnohokrát zmiňované v Bibli, kde Ježíš žil a kázal a Hora Blahoslavenství (místo tzv. Kázání na hoře). Plavba lodí po Galilejském jezeře do Tiberias. Večeře a přenocování v hotelu ve městě Tiberias. (Trasa cca 50 km)

Den 6

Po snídani vystěhování z hotelu a přejezd do Jardenitu - místa symbolického Ježíšova křtu v řece Jordán. Dalším bodem programu bude návštěva baziliky Zvěstování Panny Marie v Nazaretu (postavené kolem jeskyně Zvěstování). Následně přejezd do Caesaree Přímořské - nádherného přístavního města postaveného judským králem Herodem Velikým. Uvidíme mimo jiné: hipodrom, divadlo, akvadukt z 2. století a hradby z období křížových výprav s obrovskou bránou. Během další cesty pobřežím Středozemního moře dojedeme do Tel Avivu (přejezd nejzajímavějšími částmi města). Následně přejedeme do Jaffy, která pamatuje události zmíněné ve Starém zákoně. Projdeme se půvabnými uličkami starého města. Fakultativně prohlídka „nočního Jeruzaléma“ v pozdních večerních hodinách (za příplatek cca 25 USD). Večeře a přenocování v hotelu v Betlémě. (Trasa cca 200 km)

Den 7

Po snídani prohlídka Jeruzaléma: panorama města z Olivové hory, kostel Dominus flevit (což znamená Pán zaplakal), Kostel všech národů, který se nachází v Getsemane, čili v Olivetské zahradě (Polákům známé jako Getsemanské). Následně návštěva jeruzalémského starého města. Prohlídku začneme u Zdi nářků, která pamatuje časy Šalomounova chrámu. Odtud se rozprostírá výhled na Chrámové náměstí se Skalním dómem a mešitou Al-Aksá. Projdeme klikatými uličkami arabského bazaru v muslimské čtvrti - budeme procházet Křížovou cestou (Via Dolorosa) k Chrámu Božího hrobu se skálou Golgota a Ježíšovým hrobem. Následně se projdeme muslimskou čtvrtí k Jaffské bráně. Přejedeme do Betléma - místa narození Ježíše, kde navštívíme jeskyni Narození a baziliku Narození Páně, která na ní byla postavena. Večeře a přenocování v Betlémě. (Trasa cca 60 km)

Den 8

Po snídani vystěhování z hotelu v Betlémě a přejezd do Jeruzaléma. Volný čas (v závislosti na čase zpátečního letu do Polska) samostatné prozkoumávání města a nákup suvenýrů. Následně transfer na letiště v Tel Avivu, pasové odbavení a odlet do Polska. (Trasa cca 70 km)

Klienti zůstávající na pobyt - přejezd do vybraného hotelu v Tel Avivu, pobyt ve dnech 8 - 10, 11. den vystěhování a odlet do Polska.

Upozornění k programu

- Vzhledem ke specifikům multináboženské země, zejména v období svátků (místní státní a náboženské svátky) se může změnit organizace poznávací a pobytové části (např. pořadí prohlídek, otevírací doba muzejních objektů a chrámů, časy servírování pokrmů a jejich složení).

- V období nejdůležitějšího náboženského svátku Jom kipur, může dojít ke změnám v organizaci poznávací a pobytové části. Všechna jídla v této době jsou podávána pouze za studena, nápoje pouze nealkoholické.

- Delegát neprovází po muzejních objektech.

- K elektrickým přístrojům s „tlustými kolíky“ jsou potřebné adaptéry.

- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či zrušeno

- Časy odletů/návratů se mohou změnit! Aktuální hodiny návratů uvede delegát CK na místě.

- Při odbavení před přejezdem do Izraele (TLV nebo VDA) můžete být vybráni k další bezpečnostní kontrole (informace na palubním lístku v podobě "SSSS"). Informace o dodatečné kontrole Vám budou poskytnuty během palubně-zavazadlového odbavení - „check-in”. Ke kontrole je třeba se přihlásit bez vyzvání, po pasové kontrole před vstupem do letadla. Chybějící poznámka na palubní kartě o projití kontrolou znemožní vstup na palubu letadla.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Cena

Základní cena zahrnuje: přelety letadlem do/z Tel Avivu, letištní taxy, ubytování (celkem 7 nocí), stravování: snídaně a večeře (nebo obědy), transfery klimatizovaným autokarem, služby polského zástupce během odbavení na letišti v Polsku, služby polského delegáta během poznávací části, pojištění TU Europa Standard (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: Jordánské vízum, výjezdové poplatky z Izraele a Jordánska, transfer místním autobusem přes jordańsko - izraelskou hranici na mostě šejka Husajna na řece Jordán; náklady na účast v programu prohlídek (vízum a hraniční poplatky, vstupenky, prohlídka Masady, systém Tour guide, služby průvodců, nosičů zavazadel, řidičů atd.) - cca 340 USD; nápoje k večeřím, fakultativní výlety (noční Jeruzalém cca 25 USD, Golanské výšiny cca 35 USD, Jericho cca 15 USD) a jiné osobní výdaje. Nejpoužívanější měnou na místě je USD.

Upozornění! Pro zájemce možnost prodloužení pobytu o 3 noci ve vybraném hotelu v Tel Avivu v určitých termínech.

Jiné

NOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE

Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide.

Víza

Cestovní pas a vízum

- Cestovní pas musí být platný po dobu nejméně 6 měsíců od data návratu.

- Pro krátkodobé turistické pobyty v Izraeli nepotřebují občané ČR vízum.

- Mějte prosím na paměti, že izraelské razítko v cestovním pase znamená automatický zákaz vstupu do Íránu, Iráku, Libanonu, Libye, Saudské Arábie a Sýrie. Pokud plánujete návštěvu těchto zemí, poproste úředníka v Izraeli, aby Vám nedával razítko do cestovního pasu ani při příletu, ani při odletu (na samostatný list vydaný pohraniční službou je razítkována tzv. FLYING VISA; na letišti Ovda je třeba požádat o Flying Visa, protože tam jsou standardně razítkovány pasy). Na letišti v Tel Avivu během pasové kontroly při příjezdu a odjezdu úředník pohraniční kontroly standardně dává každé kontrolované osobě vytištěný list, který nahrazuje razítko v cestovním pase. Tento stejný typ listu, ale jiné barvy, každý získá během odletu z Izraele na letišti v Tel Avivu. Není problém se vstupem do Izraele při předchozím pobytu v arabských zemích nebo jiných neizraelských zemích.

Důležité informace: pro úspěšné vyřízení formalit spojených s překročením izraelsko-jordánských hranic je zapotřebí nejpozději 5 dní před odletem doplnit následující údaje o cestovním pase: jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, číslo cestovního pasu, datum vydání a datum platnosti cestovního pasu (cestovní pas musí být platný ještě min. 6 měsíců od data návratu).

Hodnocení klientů

Recenze k tomuto zájezdu najdete zde: https://r.pl/izrael-i-jordania/zakwaterowanie-ijo

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.